Google Adwords

Mogu li vas potencijalni kupci pronaći na Google-u? Ako ne, propuštate puno.

GOOGLE TRAŽILICA

Mogu li potencijalni klijenti ili kupci pronaći vaš proizvod ili uslugu na Google tražilici?

  • Istraživanje tržišta i konkurencije
  • Kreiranje kampanje i izrada tekstualnih oglasa
  • Praćenje i optimizacija oglasa na dnevnoj bazi
  • Kampanje fokusirane na ROI (povrat ulaganja)

GOOGLE DISPLAY MREŽA

Pomoću Google Display mreže mogu se plasirati tekstualni, slikovni i video oglasi na veliki broj portala, blogova i specijaliziranih web stranica kako bi došli do svoje ciljane publike.

  • Utvrđivanje ciljane populacije
  • Kreiranje tekstualnih, slikovnih i video oglasa
  • Plasiranje oglasa ciljanom tržištu (usko ciljanje željene demografske skupine)

YOU TUBE

  • Plasiranje video i slikovnih oglasa na You Tube mrežu
  • moguća izrada video oglasa (reklamnom spota)
google_adwords_certified